RECOVERYROBOT UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO NA OPROGRAMOWANIE DO ODZYSKIWANIA DANYCH

Prawa autorskie (c) 2019 SharpNight Co., Ltd., Wszelkie prawa zastrzeżone.

WAŻNE - PRZECZYTAJ UWAŻNIE:
Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA”) jest umową prawną między użytkownikiem (osobą fizyczną lub pojedynczym podmiotem), zwaną później „LICENCJOBIORCĄ” i SharpNight Co., Ltd. Później określaną jako „SharpNight Co., Ltd „dla produktów oprogramowania”RecoveryRobot Pro""RecoveryRobot Undelete „,”RecoveryRobot Odzyskiwanie zdjęć „”RecoveryRobot Odzyskiwanie dysku twardego „”,RecoveryRobot Odzyskiwanie karty pamięci „”RecoveryRobot Odzyskiwanie partycji ”, dalej określane jako„ OPROGRAMOWANIE ”. Instalując, kopiując lub w inny sposób korzystając z OPROGRAMOWANIA, zgadzasz się przestrzegać warunków niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, nie kupuj , zainstaluj lub używaj OPROGRAMOWANIA Instalacja i używanie OPROGRAMOWANIA oznacza akceptację niniejszych warunków i postanowień licencji.

SharpNight Co., Ltd. może mieć patenty, zgłoszenia patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej dotyczące przedmiotu tego dokumentu. Dostarczenie tego dokumentu nie daje żadnej licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inną własność intelektualną.

Prawa autorskie i międzynarodowe umowy o ochronie praw autorskich, a także inne prawa i traktaty dotyczące własności intelektualnej chronią OPROGRAMOWANIE. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane.

1. UDZIELANIE LICENCJI.
Niniejsza EULA przyznaje LICENCJOBIORCY następujące prawa:
LICENCJOBIORCA może używać tego OPROGRAMOWANIA. „Użytkowanie” OPROGRAMOWANIA oznacza, że ​​LICENCJOBIORCA załadował, zainstalował lub uruchomił OPROGRAMOWANIE na jednym komputerze (zwanym dalej „komputerami” lub „komputerem”).

LICENCJOBIORCA nie może przenieść OPROGRAMOWANIA z jednego komputera na inny, jeżeli OPROGRAMOWANIE jest już zainstalowane i zarejestrowane na komputerze.

LICENCJOBIORCA może używać tego OPROGRAMOWANIA zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a nie w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu. Bez ograniczania powyższego, używania, wyświetlania lub rozpowszechniania tego OPROGRAMOWANIA wraz z materiałami pornograficznymi, rasistowskimi, wulgarnymi, obscenicznymi, oszczerczymi, oszczerczymi, obraźliwymi, promującymi nienawiść, dyskryminującymi lub wykazującymi uprzedzenia w oparciu o religię, dziedzictwo etniczne, rasową orientację seksualną lub wiek jest surowo zabroniony.

2. RODZAJ LICENCJI.

Licencja pojedyncza
Pojedyncza licencja daje użytkownikowi prawo do używania OPROGRAMOWANIA na komputerach stacjonarnych 1 w jednostce niekomercyjnej przez okres jednego roku. Masz prawo do aktualizacji OPROGRAMOWANIA i bezpłatnej pomocy technicznej podczas okresu licencji.

Licencja domowa
Licencja domowa daje użytkownikowi prawo do korzystania z OPROGRAMOWANIA na komputerach stacjonarnych 3 w jednostce niekomercyjnej przez okres jednego roku. Masz prawo do aktualizacji OPROGRAMOWANIA i bezpłatnej pomocy technicznej podczas okresu licencji.

Licencja eksperta
Licencja Expert daje Ci prawo do używania OPROGRAMOWANIA na komputerach stacjonarnych lub serwerach 10 zarówno w jednostce komercyjnej, jak i komercyjnej przez rok. Masz prawo do aktualizacji OPROGRAMOWANIA i bezpłatnej pomocy technicznej podczas okresu licencji.

Zezwolenie na prowadzenie działalności
Licencja Biznesowa daje Ci prawo do korzystania z OPROGRAMOWANIA na nieograniczonej liczbie komputerów stacjonarnych lub nieograniczonej liczbie komputerów w jednej firmie lub korzystania z OPROGRAMOWANIA na rzecz osoby trzeciej lub jako serwis techniczny przez rok. Masz prawo do aktualizacji OPROGRAMOWANIA i bezpłatnej pomocy technicznej podczas okresu licencji.

3. OPIS INNYCH PRAW I OGRANICZEŃ.
LICENCJOBIORCA nie może odtwarzać kodu źródłowego, ponownie kompilować ani dezasemblować, modyfikować, tłumaczyć OPROGRAMOWANIA ani podejmować prób odkrycia kodu źródłowego OPROGRAMOWANIA.

LICENCJOBIORCA nie może przenosić, sprzedawać, odsprzedawać, oferować do sprzedaży ani dystrybuować OPROGRAMOWANIA. Sprzedaż i dystrybucja kopii tego OPROGRAMOWANIA jest surowo zabroniona. Naruszenie niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ polega na sprzedaży, wypożyczeniu, wydzierżawieniu, wydzierżawieniu, pożyczeniu lub przeniesieniu użytkowania kopii SharpNight Co., Ltd., chyba że jest to dozwolone przez warunki i / lub warunki oddzielnej umowy podpisanej przez SharpNight Co ., Sp. z o.o.

4. WYŁĄCZENIE GWARANCJI.
OPROGRAMOWANIE JEST ROZPOWSZECHNIANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”. ŻADNA GWARANCJA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU NIE JEST WYRAŹNA ANI DOMNIEMANA. WYKORZYSTUJESZ NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA SHARPNIGHT CO., LTD NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, SZKODY, UTRATĘ ZYSKÓW LUB ŻADNE INNE RODZAJE STRAT PRZY UŻYWANIU LUB WZAJEMNEJ OPROGRAMOWANIU.

5. WSPARCIE OPROGRAMOWANIA.
Wsparcie będzie udzielane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zapytania dotyczące instalacji i użytkowania oprogramowania należy kierować na adres e-mail support @ datarecoveryrobot.com. Jeśli masz pytania dotyczące zakupu lub aktualizacji naszych produktów, napisz do nas na adres support @ datarecoveryrobot. Com.

SharpNight Co., Ltd. zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały tu wyraźnie przyznane.