RECOVERYROBOT DATA ÅTERVINNINGSPROGRAM SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL

Upphovsrätt (c) 2019 SharpNight Co., Ltd., All rights reserved.

VIKTIGT - LÄS OBS:
Denna slutanvändarlicensavtal ("EULA") är ett juridiskt avtal mellan dig (antingen en enskild eller en enhet) som senare kallas "LICENSEE" och SharpNight Co., Ltd. Senare kallad "SharpNight Co., Ltd "för mjukvaruprodukterna"RecoveryRobot Pro""RecoveryRobot Undelete ","RecoveryRobot Fotoåterställning ","RecoveryRobot Hårddiskåterställning ","RecoveryRobot Memory Card Recovery ","RecoveryRobot Partition Recovery ", senare kallad" SOFTWARE ". Genom att installera, kopiera eller på annat sätt använda programvaran accepterar du att vara bunden av villkoren i detta EULA. Om du inte godkänner villkoren i detta EULA, köper du inte , installera eller använd programvaran. Installera och använda SOFTWARE innebär att du accepterar dessa licensvillkor.

SharpNight Co., Ltd. kan ha patent, patentansökningar, varumärken, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter som täcker ämnet i detta dokument. Inlämningen av detta dokument ger dig ingen licens för dessa patent, varumärken, upphovsrätt eller annan immateriell äganderätt.

Upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsfördrag samt andra lagar och fördrag om immateriella rättigheter skyddar SOFTWARE. PROGRAMVARAN är licensierad, inte såld.

1. LICENSAVTAL.
Detta EULA ger LICENSEE följande rättigheter:
LICENSEE får använda denna programvara. "Användning" av PROGRAMVARAN betyder att LICENSEE har laddat, installerat eller kör programvaran på en maskin (senare kallad "datorer" eller "dator").

LICENSEE får inte överföra programvaran från en dator till en annan om SOFTWARE redan är installerad och registrerad på datorn.

LICENSEE får använda denna PROGRAMVARA i enlighet med alla tillämpliga lagar och inte för något olagligt syfte. Utan att begränsa ovanstående användning, visning eller distribution av denna PROGRAMVARA tillsammans med material som är pornografiskt, rasistiskt, vulgärt, obscent, ärekränkande, kränkande, kränkande, främjar hat, diskriminerande eller visar fördomar baserade på religion, etniska arv, sexuell läggning i raser eller ålder är strängt förbjudet.

2. LICENS TYP.

Enda licens
Enstaka licens ger dig rätt att använda PROGRAMVARAN på 1 stationära datorer i en icke-kommersiell enhet, i ett år. Du har rätt till mjukvaruuppgraderingar och gratis teknisk support under licensperioden.

Hemlicens
Hemlicens ger dig rätt att använda PROGRAMVARAN på 3 stationära datorer i en icke-kommersiell enhet, i ett år. Du har rätt till mjukvaruuppgraderingar och gratis teknisk support under licensperioden.

Expertlicens
Expert License ger dig rätt att använda programvaran på upp till 10 stationära datorer eller serverdatorer i både icke-kommersiell enhet och kommersiell enhet, i ett år. Du har rätt till mjukvaruuppgraderingar och gratis teknisk support under licensperioden.

Företagslicens
Affärslicens ger dig rätt att använda programvaran på obegränsade stationära datorer eller obegränsade serverdatorer i ett företag, eller använd programvaran för en tredje part eller som en teknisk tjänst i ett år. Du har rätt till mjukvaruuppgraderingar och gratis teknisk support under licensperioden.

3. BESKRIVNING AV ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR.
LICENSEE får inte omvandla, kompilera och demontera, modifiera, översätta programvaran och göra några försök att upptäcka källkoden för programvaran.

LICENSEE får inte överföra, sälja, återförsälja, erbjuda till försäljning eller distribuera programvaran. Försäljningen av och distributionen av kopior av denna PROGRAMVAR är strängt förbjuden. Det är ett brott mot detta EULA att sälja, låna, hyra, hyra, låna eller överföra användningen av kopior av SharpNight Co., Ltd. utom om det är tillåtet enligt villkoren och / eller villkoren i ett separat avtal undertecknat av SharpNight Co ., Ltd.

4. UPPGIFTER OM GARANTI.
PROGRAMVARAN ÄR DISTRIBUTERAD "SOM DEN ÄR". INGEN GARANTI AV NÅGOT SLÄND UTTRYCKAS ELLER UNDERFÖRSTÅDDS. DU ANVÄNDER PÅ DIN EGNA RISK. SHARPNIGHT CO., LTD kommer inte att vara ansvarig för dataförluster, skador, förlust av vinster eller något annat slags förlust vid användning eller missbruk av den här mjukvaran.

5. SOFTWARE SUPPORT.
Support tillhandahålls endast via e-post. Frågor angående installation och användning av programvaran ska skickas via e-post till support @ datarecoveryrobot.com. Om du har frågor om att köpa eller uppdatera våra produkter, vänligen maila oss på support @ datarecoveryrobot. Com.

SharpNight Co., Ltd. förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här.